چرا بعضی‌ها هیچ‌ وقت موفق نمی‌شوند

موفق چرا بعضی‌ها هیچ‌وقت موفق نمی‌شن بین هزار آدم عاقل شاید دو نفر هم پیدا نشه که تعریف مشابهی از موفقیت داشته باشن، اما

ادامه